Nowe zapisy w statucie klubu

W miniony wtorek podczas walnego zebrania członków Beskidu przyjęto zmiany w statucie klubu wymuszone przez nowe zapisy w ustawie o organizacjach pożytku publicznego.

- Tematem dzisiejszego spotkania są zmiany w statucie. Musiały one nastąpić z uwagi na to, że ustawa o organizacjach pożytku publicznego została poszerzona o pewne punkty, które są bardzo decydujące w takich organizacjach jak nasz klub sportowy. Gdybyśmy nie przyjęli zmian w statucie, to niestety konsekwencją tego byłoby wykreślenie z Krajowego Rejestru Sądowego – nakreślił temat prezes Beskidu Adam Wiklik.

Nowe zapisy w ustawie OPP dotyczą m.in. przeciwdziałania patologiom poprzez krzewienie sportu wśród młodzieży, przedstawieniu przez członków zarządu i komisji rewizyjnej oświadczeń o niekaralności, czy braku możliwości jednoczesnego pełnienia funkcji przez członków organizacji w obu ww. wymienionych gremiach.

Członkowie Beskidu nowe zapisy w statucie przyjęli jednogłośnie.

Potwierdzona na piśmie jest już organizacja przez Andrychów meczu międzypaństwowego. 9 czerwca reprezentacja Polski do lat 17 zmierzy się ze swoimi rówieśnikami ze Słowacji.

O przygotowaniach klubu i miasta do tego wydarzenia będziemy informować na bieżąco.

Zostaw wiadomość